Služby v oblasti výroby kovov

heavy steel welding service

Služba zvárania ťažkých ocelí

large steel structure fabrication

Výroba veľkých oceľových konštrukcií

mild steel welding service

Služba zvárania mäkkej ocele

steel bracket fabrication

Výroba oceľových konzol

support bracket weldment

Zvarovač podpornej konzoly

thick steel plate cutting and welding

Rezanie a zváranie hrubých oceľových plechov