Kvalita

Zoznam zariadení na testovanie kľúčov

Možnosti zahŕňajú

Optický spektrometer
Súradnicový merací stroj FARO (CMM)
Rockweel Tester
Rozmanité ručné náradie, prípravok, meradlo a ďalšie meracie prístroje
Optický merací stroj
Ultrazvukový detektor chýb
Systém vizuálnej detekcie Inspec vision
Tester ťahu
Magnetický práškový detektor chýb
Profilový projektor

ISO 9001: 2015
PPAP
Čiastkové príkazy
Štatistická kontrola procesov (SPC)
Reverzné inžinierstvo
Kontrola prvého článku (FAI)
8D Riešenie problémov s nápravou
5 PREČO Riešenie problému s nápravou
Správa auditov
Kalibrácie

Prieskumy zákazníkov
Prieskumy dodávateľov
Kontrola dokumentov
Revízia technických zmien (ECR / ECN)
Školenie zamestnancov
Preskúmanie manažmentom
Preventívna údržba
5S správa na mieste

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality